Vehicles abandonats  (tràmit)

Informar dels tràmits i de les conseqüències d'abandonar un vehicle a la via pública davant el fet de voler recuperar-lo o renunciar-hi perquè sigui desballestat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones jurídicament responsables del vehicle

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Taxa per grua: veure ordenances fiscals vigents Advertiment: el vehicle pot ser denunciat per abandonament a la via pública: 120 €, segons ordenances fiscal de circulació

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. La recuperació del vehicle es pot fer a l'acte un cop satisfetes les despeses a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Legislació aplicable

1. Ordenança municipal de circulació
2. Ordenances fiscals (per consultar les ordenances cliqueu aquí)
3. Reial decret 339/1990 de 2 de març
4. Llei 11/1999, de 21 d'abril, Diari Oficial de la Generalitat nº 2945 de 4 d'agost 1.999
5. Departament de Medi Ambient Decret 217/1999 de 27 de juliol

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Notificació a la Policia Local o Oficina d'Atenció Ciutadana 2. Presentació davant la Policia Local per informar-se de les despeses generades 3. Pagament a l'OAC 4. Recuperació vehicle

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Permís de circulació del vehicle 2. Si el vol recuperar, caldrà acreditar la tinença de l'assegurança obligatòria, la Inspecció Tècnica del Vehicle al corrent i l'últim rebut de l'impost de vehicles a motor 3. Si contràriament desitja atorgar a l'Ajuntament la capacitat per tal de procedir al seu desballestament, caldrà omplir un document de renúncia en favor de l'Administració
Advertiment: Tant en un supòsit com en l'altre, si el propietari no fos el titular del vehicle, caldrà acreditar-lo amb una certificació lliurada per la persona que ostenti la titularitat registral. En ambdós casos, caldrà acreditar el pagament de l'últim rebut de l'impost de circulació de vehicles

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50