Vehicles abandonats  (tràmit)

Informar dels tràmits i de les conseqüències d'abandonar un vehicle a la via pública davant el fet de voler recuperar-lo o renunciar-hi perquè sigui desballestat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones jurídicament responsables del vehicle

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Taxa per grua: veure ordenances fiscals vigents Advertiment: el vehicle pot ser denunciat per abandonament a la via pública: 120 €, segons ordenances fiscal de circulació

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. La recuperació del vehicle es pot fer a l'acte un cop satisfetes les despeses a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Legislació aplicable

1. Ordenança municipal de circulació
2. Ordenances fiscals (per consultar les ordenances cliqueu aquí)
3. Reial decret 339/1990 de 2 de març
4. Llei 11/1999, de 21 d'abril, Diari Oficial de la Generalitat nº 2945 de 4 d'agost 1.999
5. Departament de Medi Ambient Decret 217/1999 de 27 de juliol

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Notificació a la Policia Local o Oficina d'Atenció Ciutadana 2. Presentació davant la Policia Local per informar-se de les despeses generades 3. Pagament a l'OAC 4. Recuperació vehicle

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Permís de circulació del vehicle 2. Si el vol recuperar, caldrà acreditar la tinença de l'assegurança obligatòria, la Inspecció Tècnica del Vehicle al corrent i l'últim rebut de l'impost de vehicles a motor 3. Si contràriament desitja atorgar a l'Ajuntament la capacitat per tal de procedir al seu desballestament, caldrà omplir un document de renúncia en favor de l'Administració
Advertiment: Tant en un supòsit com en l'altre, si el propietari no fos el titular del vehicle, caldrà acreditar-lo amb una certificació lliurada per la persona que ostenti la titularitat registral. En ambdós casos, caldrà acreditar el pagament de l'últim rebut de l'impost de circulació de vehicles

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50