Vehicles abandonats  (tràmit)

Informar dels tràmits i de les conseqüències d'abandonar un vehicle a la via pública davant el fet de voler recuperar-lo o renunciar-hi perquè sigui desballestat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones jurídicament responsables del vehicle

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 11, Taxa per immobilització, dipòsit i retirada de vehicles abandonats o estacionats de manera defectuosa o abusiva a la via pública o per causes judicials

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. La recuperació del vehicle es pot fer a l'acte un cop satisfetes les despeses a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Notificació a la Policia Local o Oficina d'Atenció Ciutadana

2. Presentació davant la Policia Local per informar-se de les despeses generades

3. Pagament a l'OAC

4. Recuperació vehicle

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Permís de circulació del vehicle

2. Si el vol recuperar, caldrà acreditar la tinença de l'assegurança obligatòria, la Inspecció Tècnica del Vehicle al corrent i l'últim rebut de l'impost de vehicles a motor 3. Si contràriament desitja atorgar a l'Ajuntament la capacitat per tal de procedir al seu desballestament, caldrà omplir un document de renúncia en favor de l'Administració

*Advertiment: Tant en un supòsit com en l'altre, si el propietari no fos el titular del vehicle, caldrà acreditar-lo amb una certificació lliurada per la persona que ostenti la titularitat registral.

En ambdós casos, caldrà acreditar el pagament de l'últim rebut de l'impost de circulació de vehicles

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50