Orientació a víctimes de delictes d'agressions i abusos sexuals  (servei)

Conèixer les diferents alternatives i els tràmits derivats.

Abast i Requisits

Quan es pot sol·licitar

De dilluns a divendres de 9.00 a 19.00h; en procediment d'urgència, les 24 hores del dia

Termini de resolució i sentit del silenci

El tràmit d'orientació i de denúncia és immediat

Legislació aplicable

El bé jurídic protegit a aquest tipus de delicte és la llibertat sexual, dret fonamental protegit als articles 15, 17 i 18 de la Constitució. És a dir, qualsevol persona té dret a decidir quins actes de sexualitat vol practicar, com, quan i amb qui.
De la mateixa manera, quant als menors, s'ha de tenir en compte no tan sols la seva llibertat sexual, sinó també la seva identitat sexual, és a dir, l'adequada formació de tal aspecte de la seva personalitat.
1. Llei orgànica 10/95, de 23 de novembre, del Codi Penal
2. Llei orgànica 11/99, de 30 d'abril, de modificació del Títol VIII del llibre II del Codi Penal
3. Text refós del Codi Penal de 1973 derogat, del qual queda vigent l'article 417 bis, relatiu a la despenalització de l'abortament per motius ètics
4. Llei orgànica 14/99, de 9 de juny, de modificació del Codi Penal en matèria de protecció a les víctimes de maltractaments i de la Llei d'enjudiciament criminal
5. Llei 35/95, d'11 de setembre, d'ajuda i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual
6. Modificacions a la Llei d'enjudiciament criminal: articles 13, 103, 109, i la introducció de l'article 544 bis
7. Modificacions als articles del Codi Penal 33.g.2, 33.f.3, incorporació de la lletra b bis a l'apartat 4 i lletra f de l'article 39, 48, 57, subapartat 1 bis de l'article 83, lletra g a l'apartat 1 de l'article 105

Inscripció presencial

Pas a pas

1. Presentació de denúncia a l'Oficina d'Atenicó Ciutadana (OAC) o a la Policia Local, tenint en compte que els abusos sexuals tipificats al Codi Penal, penalitzant al que realitzi actes que atemptin contra la llibertat o identitat d'altra persona sense cometre actes de violència o intimidació i sense consentiment
2. A aquests efectes es consideren abusos sexuals no consentits els que es realitzin sobre menors de 13 anys, sobre persones privades de sentit o amb transtorn mental
3. Així mateix serà considerat abús sexual quan, mitjançant engany, siguin comesos aquests actes amb persones majors de 13 anys i menors de 16
4. Per assetjament sexual s'entén sol·licitar favors de naturalesa sexual per a si o per a un altre, a l'àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis i que tal comportament provoqui a la víctima una situació intimidatòria o humiliant
5. En cas d'agressió sexual:
- No us renteu
- Conserveu la roba
- No toque res del lloc dels fets
- Acudiu a un centre mèdic i demaneu un exàmen general i un altre de ginecològic
- Demaneu el certificat on constin: estat psíquic, lesions, si hi ha cap resta de semen
6. En cas de violació es pot sol·licitar la píndola abortiva i medicació adequada per prevenir malalties de transmissió sexual
7. Efectueu la denúncia adjuntant el certificat mèdic. (Com abans, millor)
8. Derivació de la persona afectada als centres d'assistència social i psicològica

On es pot fer la inscripció

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Per a informació
a) DNI
2. Per efectuar una denúncia, qualsevol document que es pugui incorporar al procediment:
a) Parts facultatius de lesions, inclosos els antics
b) Denúncies anteriors
c) Sentències anteriors
d) Altres documents
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50