Registre de sol.licituds de participació en la selecció de Plans d'Ocupació 2022  (tràmit i servei)

El tràmit consisteix en la facilitació de la informació necessària i en el registre de documents, relatiu a l'inici de nou termini de presentació de sol·licituds per a la participació en la selecció del Pla d'Ocupació per a la contractació de persones desocupades condicionades per l'atorgament de subvencions procedents de diferents administracions com l'Àrea Metropolitana de Barcelona i/o la Diputació de Barcelona i a la disponibilitat pressupostària municipal.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

  • Les persones desocupades, prioritàriament de Castelldefels que compleixin amb els requisits de la convocatòria.

Quan es pot sol·licitar

Durant el període de presentació d'instàncies que es determini en la convocatòria.

Des de l'1 fins el 29 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Durant tot l'any 2022. Silenci negatiu.

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Pas a pas

La sol·licitud del procés de participació al procés de selecció de plans d'ocupació es farà telemàticament

Tramitació presencial

Pas a pas

Recepció de la sol·licitud, de forma presencial excepcionalment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de 9 a 11  i a La Guaita de 12 a 14h

1. Informació de la convocatòria a través del web municipal i dels taulells d'anunci de La Guaita.

2. Informació a les persones interessades a la Guaita.

3. Continuïtat del procés de selección amb les persones admeses.

 

 

 

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

La documentació annexa i imprescindible és la determina la convocatòria, habitualment és:

  • Fotocopia del DNI.
  • Currículum vitae.
  • Titulació que acrediti formació (per a titulacions emeses fora del territori espanyol s'ha de presentar la corresponent homologació).
  • Acreditació d'estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO).
  • Fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat a setembre 2021.
  • Declaració jurada dels ingressos i despeses per unitat familiar i de la situació de discapacitat i dependència del familiar/s (segons model normalitzat).

Documentació complementària (favorable per determinats perfils):
  • Fotocopia del carnet de conduir.

  • Certificat de la situació de discapacitat i dependència del familiar/s (segons model normalitzat)

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50