Sol·licitud de parada en el mercat setmanal  (tràmit)

Aconseguir ocupar una parada al mercat setmanal de Castelldefels.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Les establertes a l'Ordenança fiscal
Per consultar les ordenances fiscals cliqueu aquí

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

La concessió de noves parades es realitza aproximadament a l'abril. Per aquest tipus d'autoritzacions s'aplica el silenci administratiu negatiu, pel que només es contesten les sol·licituds concedides.

Legislació aplicable

• Ordenances Fiscals.
• Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 4/1999 que modifica la Llei 30/1992.

Tramitació presencial

Pas a pas

• Presentació de la sol·licitud presencialment a l’OAC.
• Comprovació de quines parades estan lliures en funció de les que han causat baixa.
• S’avisa per telèfon de la concessió de la parada i s’informa de la documentació que cal presentar.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Sol·licitud

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50