Certificats d'empadronament: individuals i de convivència  (tràmit)

El certificat d'empadronament demostra on està o estava empadronada una persona a Castelldefels, ja sigui individual o col·lectiu.

El certificat està signat per l'Alcalde i Secretari de l'Ajuntament i, a diferència del volant, és l'únic document públic i fefaent acceptat en qualsevol procés administratiu i/o judicial per acreditar la residència d'una persona.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major d'edat empadronada o que hagi estat empadronada a Castelldefels o terceres persones amb autorització.

També podrà demanar un certificat la persona que porti una autorització degudament emplenada, signada i amb copia del DNI.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

En funció de la complexitat de les dades sol.licitades podrà ser immediat o fins a 15 dies a partir de la data de sol.licitud. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Pas a pas

  1. Empleneu el formulari per fer el tràmit per Internet.
  2. Trieu l'opció si voleu individual i/o col.lectiu i si passareu a recollir el certificat presencialment o us l'enviem per correu ordinari al domicili d'empadronament del sol·licitant.

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Presentació de la documentació requerida.
  2. Si la OAC pot confeccionar al moment el certificat s'entregarà de forma immediata. 
  3. En cas que el certificat sigui històric es confeccionarà la liquidació corresponent i  s'avisarà a la persona interessada perquè el reculli a l'oficina d'atenció ciutadana.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  • Document Nacional d'Identitat (DNI)
  • Targeta de residència (NIE)
  • Passaport

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50