Càlcul orientatiu de la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana)  (tràmit i servei)

Informar sobre l'import que suposarà l'IVTNU (Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana), la plusvàlua d'una finca, a la data de la petició, en cas de produir-se'n la transmissió.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Immediat. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

L'Oficina d'Atenció Ciutadana realitzarà de manera immediata el càlcul aproximat a petició de la persona interessada (l'exactitud del càlcul dependrà de les dades aportades pel sol.licitant)

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Dades suficients identificatives de la finca, tipus, dates i percentatge de transmissió.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50