Celebració de matrimonis civils  (tràmit)

Celebració de matrimonis civils. A través d'aquest acte, dues persones contreuen matrimoni civil davant l'alcalde/essa (o regidor/a en qui delegui) a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Horari de les cerimònies:

• Sala Plens: 1r i 3r dissabte de mes a les 11:00h, 12:00h i 13h (any 2022)

• Sala Plens:  1r i 3r dissabte de mes a les 11:30h, 12:15h i 13h (any 2023)

 

A excepció d'agost, festius i ponts.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major d'edat

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

L'exèdient ha d'iniciar-se dos mesos abans de la data seleccionada per la celebració del matrimoni civil. L'expedient finalitza una setmana després de la celebració, quan els contraents recullen al JUTJAT DE PAU corresponent el Llibre de Família.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i expedient de matrimoni civil finalitzat del Jutjat de Pau de Castelldefels per qualsevol via d'entrada:

- Presencialment o per correu a l'OAC.

- Per Internet.

2. Confirmació de la data i l'hora als sol·licitants

3. Entrega de documentació i pagament del preu públic corresponent.

4. Celebració del matrimoni civil.

5. Tramesa de la documentació al Jutjat de Pau, per tal que aquest finalitzi l'expedient i lliuri el Llibre de Família.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Document acreditatiu de la possibilitat de contreure matrimoni civil expedit pel Jutjat de Pau (validesa d'1 any des de la data d'expedició)

2. Instància degudament emplenada amb la petició del dia i hora desitjat.

3. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (en color), Passaport o NIE dels contraents i dels dos testimonis (els documents hauran d'estar vigents en el moment de la celebració)

4. Formulari per emplenar l'acta.

5. Autoliquidació del preu públic pagada.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50