Certificats i informes d'activitats  (tràmit)

Aconseguir un certificat o un informe sobre dades d'una activitat o sobre la documentació o els projectes d'un expedient d'activitats.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona fisica i/o jurídica que hi estigui interessada

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

1 mes. El període de temps emprat per complementar la documentació no es computa als efectes de compliment de termini de resolució. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Sol·licitud, per part de la persona interessada, del certificat o de l'informe detallant la seva petició.

2. Confecció de la liquidació de les taxes corresponents.

3. La documentació conjuntament amb el justificant de liquidació de les taxes es presenta en el registre general d'entrada (Oficina d'Atenció Ciutadana).

4. Obertura de l'expedient.

5. Verificació de la documentació presentada per comprovar si s'ajusta als requisits establerts. L'ajuntament requerirà a la persona interessada per tal que en el termini no superior a deu dies, corregeixi la deficiència o acompanyi als documents preceptius.

6. Elaboració i notificació del certificat i/o informe.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50