Subvencions destinades a projectes culturals i festes populars  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a projectes culturals i a projectes de festes populars.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, han d'estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació de sol·licituds  serà de 20 dies al següent en la publicació en el BOPB

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

Pas a pas

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida
  2. Tramitació interna de totes les sol·licituds  segons els criteris que s'estableixen a les Bases
  3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.
  • En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit “ Alta de tercers” (apartat Tràmits relacionats)

 

Documentació que ha d'adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud  subvencions per entitats culturals 2023 degudament emplenada
  2. Altra documentació necessària segons bases especifiques

Tramitació presencial

Pas a pas

Aquest tràmit només es podrà realitzar de manera telemàtica amb certificat digital.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50