Sol·licitud de plaça escolar d'Educació Infantil, Primària o Secundària obligatòria fora del termini oficial de preinscripció  (tràmit i servei)

Garantir una plaça escolar a tots els infants en edat d'escolarització obligatòria que arriben a Castelldefels fora del termini establert per la Generalitat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El pare, la mare o el tutor d'infants o joves en edat d'escolarització obligatòria.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot el curs escolar

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Segons el calendari de la Comissió de Garantia d'admissió d'alumnes.

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Sol·licitud de plaça escolar, per part de la persona interessada, adjuntant la documentació preceptiva, de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o  trucant a l'ajuntament 93.665 11 50.

2. Derivació de la sol·licitud i la documentació a la Unitat Tècnica d'Educació.

3. Derivació de totes les sol·licituds recollides a la Comissió de Garantia d'admissió d'alumnes.

4. Assignació de plaça escolar per la Comissió.

5. Trasllat de la documentació als centres educatius corresponents.

6. Comunicació al sol·licitant de la plaça assignada, per part dels centres educatius corresponents.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol.licitud emplenada i signada per la persona interessada.

2. L'OAC facilitarà el certificat d'empadronament de la Unitat familiar si el tràmit és presencial.

3. Escrit del centre escolar de procedència especificant l'últim nivell cursat per l'alumne (alumnat escolaritzats a Espanya).

4. Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.

5. Fotocòpia del DNI o passaport del pare, mare o tutor.

6. Fotocòpia del DNI o passaport de l'alumne si té més de 14 anys.

7. Fotocòpia de la targeta sanitària o cartilla de la Seguretat Social.

8. Fotocòpia Cartilla de vacunacions.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50