Reclamacions a les llistes del cens electoral / intenció de vot  (tràmit)

Rectificacions i/o inclusió en el cens electoral de les persones empadronades a Castelldefels, ja sigui perquè consten amb dades errònies o no consten al cens electoral.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol ciutadà/ana amb dret a vot i que consti empadronat a Castelldefels.

En funció de les eleccions constaran en el cens:

Eleccions municipals

Ciutadania de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de la celebració de les eleccions i que constin empadronats a Castelldefels.

Ciutadania de països que formen part de la Unió Europea, no espanyols que hagin manifestat la seva intenció de vot i que constin empadronats a Castelldefels.

Ciutadania de països no comunitaris amb el que Espanya té firmat conveni de reciprocitat (Bolivia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago) que hagin manifestat la seva intenció de vot* i que constin empadronats a Castelldefels i reunir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu
  • Tenir autorització de residència a Espanya, (tarjeta de residència de llarga duració o bé targeta de residènica permanent.
  • Haver residit legalment un mínim de 5 anys (noruecs 3 anys) el dia de la votació. En cas de no rebre la carta del Cens Electoral tot i reunir els requisits hauran d'aportar el Certificat de Residència que emet l'Oficina d'Estrangers de Barcelona.

* Aquesta intenció de vot caldrà renovar-la cada cop que es realitzin les eleccions municipals.

Eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya

Ciutadania de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de la celebració de les eleccions i que constin empadronats a Castelldefels

Eleccions al Parlament Europeu

Ciutadania de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de la celebració de les eleccions i que constin empadronats a Castelldefels.

Ciutadans de països que formen part de la Unió Europea, no espanyols i hagin manifestat la seva intenció de vot i que constin empadronats a Castelldefels.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Recepció de la petició presencialment a l'OAC
  2. Comprovar si es tracta de fer intenció de vot o reclamació a les llistes del cens electoral
  3. Comprovar les dades amb la documentació presentada
  4. Traslladar la reclamació a l'Oficina del Cens Electoral

Realitzar la intenció de vot o la reclamació amb el formulari corresponent, segons sigui el cas i adjuntar fotocòpia del Document d'Identitat.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. DNI.

2. En tot cas, la modificació es realitarà després d'haver presentat el document que la justifica

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50