Matrícula l'Escola Municipal de Dansa  (tràmit i servei)

L'Escola Municipal de Dansa és un servei de l'Ajuntament de Castelldefels que té com a objectiu donar la formació de base per a la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu i formatiu de qualitat i fomentar el gust per aquesta activitat artística.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

- Tot l'alumnat nascut des de l'any 2016 fins el 2012 inclòs (de 4 a 8 anys) i l'alumnat adult (més de 25 anys)
- L'alumnat  entre 9 i 25 anys  haurà de passar una prova de nivell que es farà al setembre, un cop començat el curs, moment en el que podrà formalitzar la matrícula
 

Quan es pot sol·licitar

Del 13 al 17 de juliol de 2020

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- Presentar el full de preinscripció a l'Escola de Dansa.

2.- Publicació de la relació de l'alumnat admès.*

3.- Un cop seleccionat l'alumnat admès, es formalitzarài abonarà presencialment a l'OAC  (Oficina d'Atenció Ciutadana) amb cita prèvia dintre del termini esmentat al calendari o mitjançant al telèfon 93 665 11 50.

 

*Per gestionar les places escolars del centre quan el nombre de sol·licituds és superior a la oferta, les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb els criteris prioritaris (veure el document "Informació preinscripció Escola de Dansa")

En cas de renuncia per part de l'alumnat a la plaça obtinguda, un cop ja formalitzada la matrícula, no es realitzarà la devolució de les quantitats pagades per aquest concepte.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1.- Original i Fotocopia DNI o passaport de la persona titular del compte bancari

2.- Full de matrícula.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50