Obtenció del certificat digital idCAT  (tràmit i servei)

L'idCAT és el certificat digital de CATCert (Agència Catalana de Certificació) que garanteix la identitat dels ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys a Internet. Permet operar, per aquesta via, amb diferents Administracions Públiques locals, autonòmiques i estatals. Es pot obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels com a Entitat de Registre idCAT.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin mantenir relacions telemàtiques segures amb les administracions locals, autonòmiques i/o estatals

Termini de resolució i sentit del silenci

Immediat. Silenci negatiu

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Tramitació presencial

Pas a pas

Hi ha dues maneres d'obtenir el certificat idCat:

Opció A:

1-A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital. Un cop introduides les dades, s'emmagatzema la petició per tal de que pugui ser validada.

2-En acabar el pas 1, i tenint en compte el codi postal del peticionari, l'aplicació informarà de les diferents oficines on es podrà identificar personalment amb el document acreditatiu d'identitat.

3-El ciutadà o ciutadana haurà d'anar a qualsevol de les entitats de registre que el sistema li hagi mostrat i, una vegada validada la seva identitat, es generarà el certificat digital, en el clauer o en programari segons quina sigui la seva entitat de registre.

4-Només en cas de que el vostre idCAT no hagi estat generat en un clauer idCAT, finalment es podrà finalitzar el procés instal·lant l'idCAT des el mateix ordinador on va fer la sol·licitud, des de l'opció 3.Instal·lació del menú de la web www.idcat.cat. Heu de tenir en compte que només podeu instal·lar el certificat en l'ordinador des del que feu la sol·licitud.

Opció B:

1-El ciutadà o ciutadana es pot personar directament a qualsevol de les entitats de registre col·laboradores de CATcert (Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels), on els operadors podrán fer-li una prevalidació de les seves dades.

2-L'operador introduirà les dades de la persona sol·licitant, i aquest darrer, en cas de que l'entitat de registre no lliuri els certificats idCAT en un clauer idCAT, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de fer la instal·lació del certificat. L'operador lliurarà la persona sol·licitant un document de compareixença on hi consta una paraula de pas automàtica per fer la instal·lació dels certificats generats en programari.

3-Aquestes dues últimes passes només seran necessàries en cas de tenir el certificat generat per programari, on la persona que ho sol·licita podrà instal·lar-se el seu idCAt des de l'opció Prevalidació (apartat 3.Instal·lació), des de qualsevol ordinador. La persona sol·licitant s'identificarà amb el seu document acreditatiu, la paraula de pas que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a la seva entitat de registre.

4-Un cop introduïdes aquestes dades, es genera el certificat digital i es realitzarà la instal·lació.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

El document d'identitat corresponent vigent, DNI ó NIE

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50