Autorització ocupació via pública: petites ocupacions no reglades  (tràmit)

És el tràmit administratiu necessari per aconseguir autorització municipal per a l'ocupació de la via pública amb petites ocupacions i per a realitzar activitats de voluntariat amb caràcter mediambiental (accions de neteja, accions divulgatives i educatives, etc.) als parcs, platges i espais lliures de Castelldefels.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones fisiques o jurídiques que hi estiguin interessades.

Quan es pot sol·licitar

La sol.licitud s'haurà de presentar com a mínim amb 20 dies d'antelació. Aixi mateix, els efectes del silenci seran negatius.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- Inici de l'expedient des de l'OAC.

2.- Des de la Unitat Intermèdia de la Secció Jurídica Administrativa es demana informe al personal tècnic i/o a la Policia Local, segons el cas que es tracti.

3.- Si els informes són desfavorables: es trasllada la resolució del Regidor de Governació i Vai Pública.

    Si l'informe és favorable: s'emet l'autorització i la liquidació de les taxes corresponents.

4.- Es trasllada l'autorització o la resolució a la Policia Local o al tècnic corresponent, perquè es vigili que l'activitat s'ajusta al que s'ha concedit.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Model de sol.licitud d'autorització amb la documentació necessària i signada per la persona interessada.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50