Autorització ocupació via pública: festes i esdeveniments culturals i/o esportius.  (tràmit)

És el tràmit administratiu necessari per aconseguir autorització municipal per a l'ocupació de la via pública per a realitzar festes i esdeveniments culturals i/o esportius.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones fisiques o jurídiques que hi estiguin interessades

Quan es pot sol·licitar

La sol.licitud s'haurà de presentar com a mínim amb 3 mesos d'antel·lació.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

Inici de l'expedient des de l'Oficina Atenció a la Ciutadania des de la Unitat Intermèdia de la Secció Jurídica Administrativa es demana informe al personal tècnic i/o a la Policia Local, segons el cas que es tracti.Si els informes són desfavorables es trasllada la resolució del Regidor de Governació i Vai Pública. Si l'informe és favorable s'emet l'autorització i la liquidació de les taxes corresponents. Es trasllada l'autorització o la resolució a la Policia Local o al tècnic corresponent, perquè es vigili que l'activitat s'ajusta al que s'ha concedit.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

En grups de menys de 500 persones: Sol·licitud ocupació via pública

En grups entre 500 i 10.000 persones: Sol·licitud ocupació via pública + Protocol d'actuació per l'autoproteccio.

En grups de més de 10.000 persones: Sol·licitud ocupació via pública +Pla d'autoprotecció

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50