Autorització ocupació via pública: circs i atraccions.  (tràmit)

És el tràmit administratiu necessari per aconseguir autorització municipal per a l'ocupació de la via pública per instal.lar circs o atraccions.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones fisiques o jurídiques que hi estiguin interessades

Quan es pot sol·licitar

La sol.licitud s'haurà de presentar com a mínim amb 3 mesos d'antelació. Així mateix, els efectes del silenci seran negatius.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Les fixades a l'Ordenança fiscal.
Per consultar les ordenances fiscals cliqueu aquí

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Ordenança de Civisme i de l'ús de l'espai públic.
Ordenances Fiscals.
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tramitació presencial

Pas a pas

Inici de l'expedient des de l'OAC Des de la Unitat Intermèdia de la Secció Jurídica Administrativa es demana informe al personal tècnic i/o a la Policia Local, segons el cas que es tracti. Si els informes són desfavorables es trasllada la resolució del Regidor de Governació i Vai Pública. Si l'informe és favorable s'emet l'autorització i la liquidació de les taxes corresponents. Es trasllada l'autorització o la resolució a la Policia Local o al tècnic corresponent, perquè es vigili que l'activitat s'ajusta al que s'ha concedit.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Model de sol.licitud d'autorització amb la documentació necessària i signada per la persona interessada.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50