Petició de neteja de pintades als edificis privats  (tràmit)

Amb l'objectiu general de millorar l'aspecte i la neteja de la ciutat, l'ajuntament ofereix a la ciutadania la possibilitat de sol.licitar de forma gratuïta la neteja de pintades en edificis privats.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

 1. El propietari o priopietaria de la finca en el cas de finques unifamiliars.
 2. El president de la comunitat o l'administrador de la finca en el cas de finques plurifamiliars (comunitat de veïns).

Termini de resolució i sentit del silenci

1 mes. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud amb la documentació requerida de la persona interessada a la OAC.

2. La Unitat Intermèdia de Medi Ambient i Serveis Urbans estudiarà la sol.licitud i donarà resposta al sol.licitant.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

En tots els casos:

 • L'imprès d'autorització degudament emplenat i signat.
 • Fotografia de la pintada a retirar.
 • Original i fotocòpia de la documentació següent:

 

Si sou propietari o propietària de la finca:

 • Document d'identificació de la persona sol·licitant.

 

Si formeu part d'una comunitat de propietaris de la finca:

 • Document d'identificació del president/a.
 • Acta de l'assemblea de la comunitat de propietaris en què s'autoritza al president/a o representant de la comunitat i en què s'acorda sol·licitar aquest servei de neteja de façanes.

 

Si ho demana l'administrador/a o representant del propietari/ària de la finca:

 • Document d'identificació de la persona sol·licitant.
 • Document d'identificació de l'administrador/a o representant.
 • L'escriptura de poders suficients per administrar o representar o, en el seu defecte, l'autorització de la comunitat de propietaris, per actuar, en nom seu, en relació amb la sol·licitud del servei de neteja.
 • L'acta de l'assemblea de la comunitat de propietaris en que s'autoritza al president/a o representant i en què s'acorda sol·licitar aquest servei de neteja de façanes.

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50