SEGONA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AJUDES, A FAVOR DE PETITES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL MUNCIPI DE CASTELLDEFELS, PER CONTRARESTAR ELS EFECTES DEL COVID-19 I DE LA DECLARACIÓ DELS DIFERENTS ESTATS D'ALARMA  (tràmit)

L'ajuntament ha publicat una segona convocatòria de subvencions destinades a pal·liar la situació econòmica d'aquelles activitats comercials i de serveis de Castelldefels que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica a causa de l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en materia de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, del Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2 i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en materia de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
 

Per a qualsevol consulta podran adreçar-se a l‘Ajuntament de Castelldefels:
OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ A COMERÇOS, AUTÒNOMS, PIMES I EMPRESES DE SERVEIS DE CASTELLDEFELS.
laguaita.org/estemambvosaltres

laguaita.org/estamoscontigo
Telèfon: 93.511.30.66 (de 9h a 14h)

 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria:

Les persones físiques o jurídiques, amb establiments oberts al públic a Castelldefels, degudament implantats i donats d'alta a la Guia de la Ciutat amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, amb un màxim de 50 empleats en còmput total i que desenvolupin alguna de les següents activitats:
- L'hoteleria, la restauració i l'oci nocturn,
- Centres d'estètica i manicura,
- Ludoteques i centres d'activitat de temps lliure infantil,
- Gimnasos i centres d'activitat esportiva
- Establiments de tatuatges
i que reuneixin els requisits que estableix la Llei general de subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d'una subvenció.

El còmput total de treballadors es calcularà sumant el total de jornades dels diferents treballadors de l'empresa. Les jornades parcials seran acumulatives en els seus percentatges, és a dir, dues mitges jornades equivaldran a un treballador a temps complet.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria:
- Els establiments comercials que desenvolupin qualsevol altra activitat.
- Les empreses amb més de 50 empleats en còmput total
- Les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.

 

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOPB d'aquesta convocatòria i fins al dia 30/09/2021 o fins esgotar el pressupost anual.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.
 
• En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit "Alta de tercers" (apartat Tràmits relacionats).

 

Tramitació presencial

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

 

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50