CP.04. Comunicació prèvia de canvi no substancial  (tràmit i servei)

Seran objecte de Comunicació Prèvia les modificacions que no impliquin canvis substancials en una Comunicació prèvia presentada o Llicència d'Obres ja atorgada.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que estigui realitzant obres amb llicència o comunicació prèvia.

És possible consultar prèviament el tràmit a realitzar en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El sol·licitant podrà realitzar els canvis una vegada presentada la comunicació i la documentació exigida i que hagi declarat que compleix amb els requisits legals.La Comunicació Prèvia no tindrà efectes si n'hi ha deficiències no esmenables.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol·licitud i la documentació necessària detallada a continuació.
2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si és necessari sol·licitar la devolució de dipòsits es tramitarà conjuntament.
3. Verificació i comprovació de la comunicació. 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  1. Model CP 04.
  2. Documentació tècnica referent a les modificacions. veure documentació adjunta a l'apartat "Informació relacionada"

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50