XIV Edició del concurs de presentacions - Premis contra la violència de gènere "DIGUE-HI LA TEVA I TRANSFORMA"  (tràmit i servei)

Fomentar la reflexió i l'estudi de la violència masclista en la gent jove, així com les propostes de denúncia i de lluita per a l'eradicació d'aquesta xacra social, molt present a la nostra societat.
A través del projecte creatiu d'una presentació es treballa la presa de  consciència i la prevenció vers  tot tipus de situacions de  violència de gènere que avui en dia encara continuen produint en la nostra societat.
Els materials presentats s'han d'ajustar a la temàtica de la convocatòria. Els materials que es presentin en un altre idioma que no sigui el català o el castellà hauran d'estar subtitulats en català o castellà.
L'arxiu creat serà la realització d'una seqüència de diapositives de presentació, imatges inanimades, amb o sense àudio, i sense utilitzar preses de vídeo. L'arxiu final serà en format vídeo (mpg, avi, mp4 o wmv). La reproducció no podrà tenir una durada superior a 3 minuts. L'autoria de les presentacions apareixerà al final.
Per a la tramitació tant per via telemàtica com qualsevol altra de les vies previstes en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques es facilitarà l'adreça URL de l'arxiu per a la seva descàrrega o visualització.

 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones participants han de ser  joves de 14 a 18 anys que estudiïn i/o visquin a Castelldefels, i poden presentar-se individualment o en grup.  Com es tracta de menors, totes les persones participants hauran de fer constar expressament  l'autorització de la persona que ostenti la seva representació legal, que serà qui esdevingui beneficiari/a a tots els efectes ( legals, fiscals, tributaris, etc.) que es puguin esdevenir.

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació serà de l'1 al 30 de setembre de 2021.

Publicació de persones participants admeses: A partir del 17 de novembre de 2021 es publicaran a la web: els llistats dels i les participants que s'han presentat i que han estat admesos i admeses.

 

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Pas a pas

La sol·licitud del procés d'inscripció es farà preferentment de manera telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud online en els terminis assenyalats a la convocatòria.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases i convocatòria.

3. Publicació de persones participants admeses del 9 al 19 de novembre (els dos inclosos) es publicaran a la web www.castelldefels.org/concurspresentacions el llistat de les persones participants que s'han presentat i que han estat admeses. Per a qualsevol reclamació hauran de dirigir-se l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.

4. Un cop finalitzat el termini, un jurat és reunirà i decidirà les presentacions guanyadores.

5. L'Àrea d'Igualtat es posarà en contacte amb les persones guanyadores i durant l'acte central de les Jornades contra la Violencia de Gènere es farà entrega dels premis.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Autorització materna/paterna/tutor/a
  2. Còpia DNI de la persona que autoritza
  3. Sol·licitud participació centre escolar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50