Sol.licitud subvencions nominatives  (tràmit)

Poden resultar subvencionats de manera directa, projectes d'interès públic i/o social, consignant-los nominativament al pressupost, sense que estiguin previstos a les convocatòries anuals de concurrència competitiva.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones físiques o jurídiques, amb projectes d'interès públic i/o social i que siguin de competència municipal. Sempre i quan no estiguin incurses en cap prohibició per a resultar beneficiaris de subvencions.

Quan es pot sol·licitar

Entre l'1/10/202x i el 15/11/202x

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Amb l'aprovació del pressupost anual, es determinen les aprovacions de les subvencions nominatives

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- De forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o  trucant a l'ajuntament 93.665 11 50.
On es pot tramitar

2.- Un cop sol·licitada la subvenció nominativa, es proposarà al ple, juntament amb l'aprovació del pressupost de la reserva econòmica per a portar a terme el projecte durant l'any del pressupost aprovat. En cas que el Ple aprovi la subvenció nominativa, caldrà posar-se en contacte amb l'àrea de l'ajuntament que tingui la competència delegada del projecte sol·licitat per tal d'iniciar els tràmits administratius per a la signatura d'un conveni de col·laboració.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1.- Sol·licitud degudament emplenada per l'entitat.

2.- Projecte a subvencionar, incloent la descripció dels objectius, les actuacions a fer, l'interès públic i/o social sobre el que es vol incidir, especificació de les despeses i els ingressos previstos, les dates i temporització de l'execució del projecte, etc..

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50