Subvencions per empreses del municipi de Castelldefels amb local comercial a peu de carrer, afectats per les obres de millora de la Avinguda dels Banys o obres de transformació de la carretera C-245 a Castelldefels  (tràmit)

L'ajuntament concedeix subvencions destinades al foment del comerç urbà,  donant suport en la situació actual a aquelles activitats comercials i de serveis de Castelldefels   que hagin vist afectada la seva activitat econòmica directament per les afectacions produïdes per les obres de transformació de la Avda. Constitució de Castelldefels (c-245) i Av. dels Banys.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones físiques o jurídiques, amb establiments comercials, de serveis o restauració en planta baixa, oberts al públic en el moment de la sol·licitud, als carrers i números definides en l'annex 1, que es vegin afectats al llarg de l'any de la convocatòria per les obres de remodelació de la carretera c-245 i Av. dels Banys, en el context del projecte general promogut per la AMB, degudament implantats i donats d'alta en la Guia de la Ciutat amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, i que reuneixin els requisits que estableix la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d'una subvenció.


Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

  • Entitats bancàries.

  • Empreses subministradores de serveis essencials: aigua, llum, electricitat, telefonia i gas.

  • Assessories i consultories. Advocats, asseguradores, gestors administratius i serveis similars.

  • Estacions de servei i qualsevol altre tipus d'activitat econòmica que es porti a terme en l'espai d'aquestes.

  • Supermercats amb superfície comercial de més de 400 mts2.

  • Entitats sense ànim de lucre en qualsevol cas.

  • Tots aquells establiments que no disposin de la corresponent llicència comercial i de la corresponent alta censal 036/037.

Quan es pot sol·licitar

Des del dia immediatament posterior a la publicació al BOPB del decret de convocatòria, fins el 15 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.
 
• En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit "Alta de tercers" (apartat Tràmits relacionats).

 

Documentació que ha d'adjuntar la persona sol·licitant

• Imprès alta tercers dades bancàries/Full de transferència bancària[PDF]
• Annex 2. Full sol·licitud/justificació de subvencions (pdf)

Tramitació presencial

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

• Imprès alta tercers dades bancàries/Full de transferència bancària[PDF]
• Annex 2. Full sol·licitud/justificació de subvencions (pdf)

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50