Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

 • Factura electrònica

  Els proveïdors que han d'emetre factura a l'ajuntament de Castelldefels, ho han de fer en format electrònic, concretament en format facturae, amb el benentès que format electrònic de factura no es refereix a un format digital, com pot ser un arxiu PDF. És necessari tenir un certificat digital i signar-les digitalment.

 • Liquidació pressupost

  Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

 • Pressupost

  Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals.

 • Modificació de pressupostos

  Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

 • Compte general

  El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

 • Convocatòries de subvencions i ajuts

  Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

 • Documentació subvencions

  Els Serveis Econòmics tenem encarregada la tasca de control i seguiment de les subvencions. Per tal de garantir el màxim control i transparència que el propi caràcter de públiques confereix a les ajudes econòmiques i subvencions s'han confeccionat diferents models de documents que facilitin la tasca de la justificació econòmica als beneficiaris de la subvenció i el control de les mateixes als serveis econòmics.

 • Subvencions atorgades

  Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.