Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'acollida i acompanyament és un procés a través del qual les persones immigrades adquireixin progressivament els recursos socials necessaris per a desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d'oportunitats en la societat receptora i amb la col·laboració i coordinació del teixit social de Castelldefels.

Entrevista personalitzada amb cada usuari per determinar les necessitats dels nouvinguts a Castelldefels.
És el document que s'obté un cop realitzats els Mòduls A, B i C.
Formació en llengües castellana i catalana per a la integració social.
El padró és el registre de totes les persones que viuen en un municipi. La inscripció al padró atorga la condició de veí o veïna del municipi i determina el temps de permanència a l’Estat espanyol.
Les persones residents a Catalunya podeu sol·licitar la primera targeta sanitària individual (TSI) presencialment al CAP que correspongui per domicili o el que s'hagi triat per lliure elecció del Sistema Sanitari Públic.
Oferta Educativa a Castelldefels