Subvencions a la Gent Gran per al Programa de Vacances IMSERSO  (tràmit)

El Ministeri d'Assumptes Socials, a través de l'IMSERSO, posa en marxa el "Programa de Vacances per a la Gent Gran"

En base a aquesta convocatòria un any més l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Gent Gran, subvencionarà diverses places, per a que la gent gran de la ciutat puguin acollir-se al programa de vacances.

Els viatges subvencionats són els que es fan a la Península i/o Balears de 8, 10 o 15 dies (amb o sense transport) que siguin adquirits en una agència de viatges concertada de Castelldefels. La Quantia de la subvenció estarà sotmesa al nivell d'ingressos i és obligatòria la justificació de la compra del viatge.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

- Persones empadronades a Castelldefels (tots els possibles beneficiaris)

- Han de tenir 65 o més anys.

- Pensionistes de jubilació del Sistema Públic de Pensions i prejubilats, en ambdós casos amb 60 anys complerts ó

- Pensionistes per viudetat amb 55 o més anys.

- Sols s'admetran com acompanyants, el cònjuge, encara que no arribi a l'edat i sempre que reuneixi la resta de requisits i/o un fill/a amb discapacitat, amb grau de minusvàlua igual o superior al 45%

 

Poden sol.licitar la subvenció:

  1. Unitats familiars composta per una sola persona: Ingressos que no superin els 8.883,00 €. anuals (sumant tots els conceptes, com pensions, lloguers, rendes de capital, etc.)
  2. Unitats familiars composta per dues persones (matrimonis i parelles de fet): Ingressos que no superin els 10.960,60 €. anuals (sumant tots els conceptes, com pensions, lloguers, rendes de capital, etc.)

Quan es pot sol·licitar

El que determinin les bases.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Informació i entrega de la sol·licitud al Centre Frederic Mompou
  2. Presentació de sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  3. Valoració Tècnica de les sol.licituds presentades.
  4. Aprovació de les subvencions per part de la Junta de Govern Local.
  5. Trasllat de l'acord a les persones interessades.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Fotocòpia del DNI.

2. Fotocòpia del Certificat de Pensions o negatiu en el seu cas.

3. Fotocòpia de la Declaració de la Renda o certificat d'exempció de la mateixa.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50