Sol·licitud cens d'animals domèstics de companyia (excepte els gossos considerats potencialment perillosos)  (tràmit)

Aquest tràmit permet fer la inscripció dels gossos no perillosos, dels gats i de les fures al registre d'animals domèstics de companyia de Castelldefels i a l'ANICOM (Registre general d'Animals de Companyia de Catalunya).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones propietàries o posseïdores estan obligades a censar els seus animals de companyia a Castelldefels sempre que els esmentats animals hi visquin més de sis mesos a l'any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 19, Taxa per prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci positiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Documentació que ha d'adjuntar la persona sol·licitant

1. Còpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport o NIE del propietari/ària
2. Còpia de la Cartilla sanitària/passaport de l'animal (expedida per un veterinari titular), on consti el número d'identificació de l'animal (microxip) i el nom del propietari del mateix.
 

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud per censar l'animal i la documentació, de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50 o 93.636.41.44.

2. Revisió de la documentació per part de la Oficina d'Atenció a la Ciutadania i derivació a l'Àrea de Salut i Consum.

3. Inscripció al cens d'animals de companyia.

4. Enviament per correu ordinari de la xapa censal i de la fitxa d'inscripció al registre d'animals de companyia.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Emplenar la sol·licitud de l'alta en el Cens (Sol·licitud ANICOM)
2. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, Passaport nacional o NIE de la persona propietària.
3. Fotocòpia Cartilla veterinària sanitària/passaport de l'animal (expedida per un veterinari titulat), on consti el número d'identificació de l'animal (microxip) i el nom de la persona propietària del mateix.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50