Gestió de denúncies per l'incompliment de tinença d'animals domèstics  (tràmit)

Que les persones posseïdores d'animals de companyia compleixin la normativa sobre gossos potencialment perillosos i l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals. Portar el procediment sancionador de les actuacions dutes a terme pels inspectors municipals o de les multes imposades pels agents de la Policia Local.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció.

Termini de resolució i sentit del silenci

6 mesos per la resolució dels procediments sancionadors a comptar des de l'inici del procediment. Silenci negatiu en cas d'interposició de recurs.

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Sol·licitud d'informació o presentació d'al·legacions de sancions, de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50 o 93.636.41.44.
2. Derivació a l'Àrea de Salut i Consum.
3. Resposta a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol·licitud, en la qual ha de constar:
a) La identificació de la persona sol·licitant: noms i cognoms, domicili, telèfon, correu electrònic i DNI/NIE.
b) L'assumpte: descripció del fet denunciat i número d'expedient de referència.
c) Petició: cal que aclariu quina és la vostra pretensió quant a l'abast del que demaneu o la seva concreció i proves propostes si s'escau.
d) Data i signatura.
 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50