Transport adaptat per a persones amb discapacitat (conveni amb el Consell Comarcal)  (tràmit i servei)

Que les persones amb discapacitat que realitzen activitats de formació en centres de dia o en centres ocupacionals, o que treballen en centres especials de treball (CET) de fora del municipi puguin utilitzar el servei de transport adaptat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona amb certificat de discapacitat (o els seus familiars) que estiguin empadronada a Castelldefels i assisteixi a un centre de dia, un centre ocupacional o un CET. Cal que a causa de la seva discapacitat la persona no pugui fer servir altres mitjans de transport públic.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Segons la valoració tècnica del professional referent de l'Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran i la disponibilitat de places de l'empresa de transport.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Normativa interna

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Petició d'entrevista amb professional referent de l'Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran

2. Traspàs de la demanda al Consell Comarcal, amb el qual l'Ajuntament té signat un conveni per tal d'oferir un servei de transport adaptat.

3. Resolució del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

4. Tramesa de la sol·licitud a l'interessat per part del tècnic/a de Serveis Socials.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Informe del centre al qual assisteix la persona on es detallin els horaris d'entrada i sortida, així com l'adreça i les característiques del centre.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50