Passi d'acompanyant per al Transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  (tràmit i servei)

Obtenir un document personal i intransferible emès per l'AMB que acredita el seu posseïdor perquè l'acompanyi una persona de forma gratuïta en els seus desplaçaments en els transports col·lectius públics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones que reuneixen les dues condicions següents:

a) Estar empadronades a Castelldefels

b) Acreditar, mitjançant certificat de l'ICASS, la necessitat d'un acompanyant en els desplaçaments dels transports col·lectius de l'Àrea Metropolitana.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

L'Àrea Metropolitana de Barcelona es posarà en contacte amb la persona interessada per enviar el passi d'acompanyant.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Ordenança de l'Entitat Metropolitana de Transport de 19-12-96

Tramitació presencial

Pas a pas

1.Prestació d'informació i ajuda a emplenar –si cal- l'imprès de sol·licitud de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
2.L'imprès s'ha d'enviar a l'AMB en el sobre franquejat que subministra la AMB i que es lliura junt amb la sol·licitud.
3.L'Entitat Metropolitana del Transport, després d'estudiar les sol·licituds, si aquesta compleix els requisits, envia per correu certificat el carnet a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Cap. Amb la sol·licitud, s'autoritza a l'AMB a accedir a les dades necessàries (Padró, Direcció General de la Policia i Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal SISPAP), per aprovar o denegar el mateix.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50