Sol.licitud Casal de Nadal per infants i joves amb diversitat funcional  (tràmit)

El  Casal, dinamitzat per l'entitat Fundesplai, posa a disposició de les famílies un ampli ventall d'activitats específicament pensades i dissenyades per tal que la participació dels joves es faci d'acord amb els seus interessos, gustos i necessitats. En aquest sentit, es duran a terme activitats de lleure, en contacte amb el medi, i activitats compartides amb altres esplais.

Ateses les activitats a desenvolupar, no s'adreça a infants o joves que presentin greus trastorns de conducta que puguin manifestar comportaments que lesionin la resta d'assistents. 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Infants i joves amb diversitat funcional empadronats a Castelldefels. Només en el cas que hi hagi disponibilitat de places es podran incorporar infants d'altres municipis.

Quan es pot sol·licitar

Les dates per formalitzar les inscripcions s'han de consultar directament a les persones responsables del Casal Macedònia o a la referent técnica de serveis socials Serveis.Socials@castelldefels.org

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. 1 setmana des de la recepció de la instància

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud degudament emplenada.

2. La Tècnica de Programes de Serveis Socials us comunicarà si s'accepta o no la sol.licitud

3. Pels infants o joves que s'inscriuen per primera vegada, l'entitat gestora concertarà una entrevista amb els pares i mares i/o tutors/es legals per tal de valorar la idoneïtat de la seva participació. En aquests casos caldrà que aportin la documentació relativa a la diversitat funcional que es consideri necessària per aquesta valoració.

4. La persona interessada haurà de recollir a l'OAC l'autoliquidació per procedir al pagament així com el full de matrícula que haurà de lliurar a l'Entitat que gestiona el Casal.

On es pot tramitar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50