Servei d'intèrpret de llengua de signes, catalana i espanyola  (tràmit i servei)

Servei que consisteix en la interpretació i traducció, per mitjà d'un/a intèrpret qualificat/da, de la informació de la llengua de signes catalana i espanyola a llengua oral o escrita i viceversa amb la finalitat d'assegurar la comunicació entre les persones amb diversitat funcional de tipus auditiu i/o sordcegues, que siguin usuàries d'aquesta llengua, i el seu entorn social.

 

Per a la realització de tràmits o gestions dels següents tipus:

 

- Gestions a la administració municipal

- Visites mèdiques de la xarxa de salut pública de l'àmbit de Castelldefels

- Reunions o entrevistes amb els professionals dels centres educatius públics

 

En cap cas aquest servei tindrà el caràcter de defensa, consell o orientació, sinó que es limitarà a la mera transmissió en llenguatge de signes cap a l'oïdor/a de la comunicació que entre tot dos s'estableixi.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones amb diversitat funcional de tipus auditiu i/o sordcegues, empadronades a Castelldefels, el mitjà de comunicació habitual de la qual sigui la llengua de signes catalana o espanyola, i dominin suficientment aquest llenguatge per fer-se entendre.

 

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

Com es pot tramitar

 

Per correu electrònic a la següent adreça serveis.socials@castelldefels.org,  indicant a l'assumpte: Petició d'intèrpret de llengua de signes.

 

Al cos del missatge cal indicar:

            · Nom i cognoms

            · El tipus d'acte pel qual sol·licita el servei

            · El dia/hora/lloc en què ha de prestar-se

            · La durada aproximada del servei

 

El/la tècnic responsable del servei traslladarà la petició a l'entitat adjudicatària del contracte, sent aquesta qui haurà de donar resposta als sol·licitants de la prestació del servei almenys amb 48 hores d'antelació.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50