Escolarització / Preinscripció a les Escoles del municipi dins de termini.  (tràmit i servei)

Sol·licitud de plaça escolar en el període de preinscripció ordinari, establert per la Generalitat de Catalunya.

Abast i Requisits

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

  • DECRET 11/2021, de 16 de febrer,, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
  • RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer,, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Es formalitzarà mitjançant el formulari disponible al web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 

2. Un cop arribada la sol·licitud al centre educatiu escollit en primera opció, d'acord amb el Decret i la Resolució d'admissió d'alumnes, se segueix el procediment establert.

3. Informació a les famílies de la plaça assignada, per part del centre educatiu.

On es pot tramitar

  • Centres educatius
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50