Subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis tecnològics  (tràmit)

Subvencions destinades a la realització de projectes, activitats i serveis d'interès públic, que donin resposta a la situació de fragilitat econòmica i social derivades de la COVID19, tal i com preveu l'acord de ciutat, en la seva 2a mesura “la recuperació social” al seu: Eix estratègic 2.: “Reforçar la comunitat local, la societat civil i el treball en xarxa”, subvencionant: Maquinari tecnològic (ordinadors, tabletes, mòbils, impressores...) i Programari (pàgina web, base de dades, ofimàtica, comunicació online...)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA), Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA), associacions d'alumnes d'escola d'adults municipal i associacions de Gent Gran.

Quan es pot sol·licitar

El que determini la convocatòria.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Les sol·licituds de subvenció seran resoltes i notificades en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució d'atorgament dins el termini indicat té efecte desestimatori.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació del formulari i la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. De forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50.
2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.
4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

• Sol·licitud de subvencions (pdf)
• Projecte de les activitats que s'han de subvencionar.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50