Emissió de certificats o informes de Serveis Econòmics.  (tràmit)

Aquest procediment és d'aplicació als certificats o informes que s'emetin des dels Serveis Econòmics.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada o autoritzada suficientment

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Una setmana. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1.Recepció d'una petició (sol.licitud o instància) per a l'elaboració d'un certificat, faig constar o informe. Si està subjecte a taxa per expedició de documents, efectuar l'autoliquidació.

2.Recerca de la informació necessària per a l'emissió del document sol.licitat

3.Elaboració del document sol.licitats.

4.Liquidació de la taxa d'expedició de documents si s'escau.

5.Lliurament del document sol.licitat.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol·licitud de l'interessat

2. Autoliquidació pagada per taxa per expedició de documents administratius

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50