Reintegrament de beneficis fiscals per desqualificació d'habitatges de protecció oficial.  (tràmit)

Tramitar l'expedient, girant les liquidacions complementàries corresponents als expedients de plusvàlua i/o obres majors, que van ser objecte de la bonificació corresponent al 90% per protecció oficial més les liquidacions dels interessos legals que corresponguin des de la data de pagament de les liquidacions bonificades fins a la data de la sol.licitud.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada o autoritzada suficientment

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

1 setmana, aproximadament

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà o no el reintegrament dels beneficis fiscals.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Instància de la persona interessada amb identificació de la finca objecte de desqualificació

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50