Exempció de l'impost de vehicles per a persones amb discapacitat  (tràmit)

Gaudir de l'exempció de l'impost de vehicles. Podran gaudir d'aquesta exempció els vehicles matriculats a nom de la persona amb discapacitat per al seu ús exclusiu (conduits per les persones amb discapacitat i/o destinats al seu transport), sempre que el grau de discapacitat sigui igual o superior al 33%. Exclusivament podrà resultar exempt 1 vehicle per persona.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El propietari del vehicle que a la Prefectura de Trànsit tingui domicili fiscal a Castelldefels amb anterioritat a la data d'acreditació: persones amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%, els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes pasives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l'any i d'aplicació segons que el estableix l'ordenança.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de l'exempció.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1.- Permís de circulació

2.- Fitxa tècnica del Vehicle

3.- Resolució sobre el grau de discapacitat (o justificació de reconeixement de pensió d'incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives amb pensió de jubilació reconeguda o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat)

4.- Sol.licitud d'exempció per minusvalidesa.

5.- Manifest d'ús (només si no s'ha emprat la sol.licitud).

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50