Presentació de factures electròniques  (tràmit)

Els proveidors ja poden fer arribar a l'ajuntament factures en format electrònic. Haureu de transformar les factures que actualment ens feu arribar en format paper traslladar-les a format electrònic, amb el benentès que format electrònic de factura no es refereix únicament a un format digital, com pot ser un arxiu PDF, i, per tant, no són vàlides les factures en paper escanejades. És necessari tenir un certificat digital i signar-les digitalment.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física i/o jurídica que hi estigui interessada i sigui creditora de l' Ajuntament.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Pas a pas

1. Caldrà crear la seva factura amb format facturae (TRAMITAR PER INTERNET).

2. Signar-la electronicament amb un certificat digital.

3. Cal incorporar-la a la pestanya "enviament de factures"

4. Per conèixer l'estat de la tramitació de la factura cal entrar a la pestanya "consulteu estat"

Tramitació presencial

On es pot tramitar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50