Càlcul orientatiu de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana-Plusvàlua  (tràmit i servei)

Informar sobre l'import que suposarà l'IVTNU (Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana), la plusvàlua d'una finca, a la data de la petició, en cas de produir-se'n la transmissió i ser objecte a tributació.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

Aquest tràmit es podrá realizar presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la Unitat de Gestió de Tributs

L'Oficina d'Atenció Ciutadana o la Unitat de Gestió de Tributs realitzarà de manera immediata el càlcul aproximat a petició de la persona interessada (l'exactitud del càlcul dependrà de les dades aportades pel sol·licitant).

Per facilitar l'avís i la notificació l'ORGT disposa d'un servei d'alarmes i notificació electrónica.
 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Dades suficients identificatives de la finca, tipus, dates i percentatge de transmissió.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50