Domiciliar rebuts i veure tributs domiciliats.  (tràmit)

Des d'aquest servei podreu domiciliar els vostres rebuts i comprovar quins són els que ja han són domiciliats.

Existeixen una llista de rebuts figuren les dades identificatives d'aquests, així com si estan o no domiciliats. La llista de rebuts domiciliats o a domiciliar es confecciona a partir de la llista de rebuts emesos el període anterior.

*Aquest tràmit també es pot iniciar per part de les persones interessades a la seu electrònica municipal.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona usuària de servei/activitat subjecta a un tribut periòdic o  el seu representant.

Quan es pot sol·licitar

Sempre

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud.

2. La unitat gestora del servei procedirà a la tramitació del la petició i incorporació a la  base de dades.

On es pot tramitar:

- La domiciliació dels tributs anuals gestionada per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a la web o de forma presencial.

A la web de l'ORGT es podrà comprovar el llistat de rebuts domiciliats o pendents de domiciliar.

- La domiciliació dels preus públics mensuals següents gestionat des de les Unitats Gestores de l'Ajuntament:

Preu públic de la Casa dels Infants- Educació-Escoles Bressols Municipals.

Preu Públic Escola de Dansa- Escola Municipal de Dansa.

Preu públic del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)- Serveis Socials.

Preu públic dels Cursos i Tallers Culturals- Cultura.

Preu públic de La Guaita-Coworking- Promoció Econòmica.

Preu Públic per la Utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives- Esports.

 

- Telemàticament al registre d'entrada municipal

Així com qualsevol altre registre públic habilitat a l'efecte.

- Presencialment a les dependències de les unitats gestores o amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la Unitat gestora del preu públic.

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Instància amb núm. de compte bancari.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50