Sol.licitar un ajornament o fraccionament de tributs i multes.  (tràmit)

Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'ORGT, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu sol.licitar l'ajornament o el fraccionament del pagament segons el que estableix el capítol sobre ajornaments i fraccionaments de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de l'ORGT.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Els titulars dels rebuts de tributs i multes.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

On es pot tramitar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50