Bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) d'un vehicle Bimodal.  (tràmit)

Podran gaudir d'una bonificació del 75% de la quota de l'IVTM els vehicles elèctrics, bimodals o híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-diesel, i elèctric-gas), els impulsats mitjançant energia solar, els  vehicles que utilitzin biocombustible (biogas, gas natural comprimit, dispositius catalitzadors adaptats a la seva classe o model), degudament acreditats en la fitxa tècnica del vehicle o altre document expedit a tal efecte, i que no emeti o bé redueixi les emissions contaminants (màxim d'emissió CO2: 95 gr/Km.)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El propietari del vehicle que al Registre Públic corresponent (Prefectura de Trànsit) tingui domicili fiscal a Castelldefels amb anterioritat a la dada d'acreditació.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l'any i d'aplicació segons que el estableix l'ordenança.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1.- Permís de circulació del vehicle

2.- Fitxa tècnica del vehicle

3.- Certificació tècnica acreditativa. ( En el cas que a la fitxa tècnica no figuri la emissió de diòxid de carboni del vehicle)

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50