Bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) d'un vehicle de més de 25 anys d'antiguitat.  (tràmit)

Gaudir d'una bonificació del 100% de la quota de l'impost IVTM. Podran gaudir d'aquesta bonificació els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, o cas de que aquesta data sigui desconeguda, a partir de la data de la primera matriculació.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El propietari del vehicle que al Registre Públic corresponent (Prefectura de Trànsit) tingui domicili fiscal a Castelldefels amb anterioritat a la dada d'acreditació.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l'any i d'aplicació segons que el estableix l'ordenança.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs Administratiu preceptiu de Reposició (1 mes)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un mes. Sentit del silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o per correu ordinari.

2. La Unitat de Gestió de Tributs tramitarà la concessió o denegació de la bonificació.

3. Trasllat de la resolució a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1.- Permís de circulació

2.- Fitxa tècnica del Vehicle

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50