Ingrés de garanties i dipòsits  (tràmit)

Efectuar l'ingrés de garanties i dipòsits, en efectiu, aval o assegurança de caució.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

La persona (física/jurídica) obligada a efectuar l'ingrès de la garantia/dipòsit (com a conseqüència d'algun acte administratiu), directament o a través dels seus representants legals.

Quan es pot sol·licitar

Quan indiqui l'acte administratiu que origina l'obligació.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

GARANTIA/DIPÒSITS EN EFECTIU:

  1. L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), en base a l'acte administratiu que motiva l'obligació d'aportar la garantia/dipòsit, genera el document corresponent a l'ingrés i el lliura a la persona interessada, de forma presencial ( autoliquidació).
  2. Un cop efectuat el pagament de l'autoliquidació per part de la persona interessada se'n aportarà el justificant a l'OAC, que li lliurarà la carta de pagament.

GARANTIA/DIPÒSITS EN AVAL/ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ:

1. La persona interessada, de forma presencial, entrega l'aval/assegurança de caució a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) .

2. L'OAC genera la carta de pagament corresponent a l'ingrés i la lliura a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Notificació de l'acte administratiu que motiva l'obligació (aportar o indicar)

Aval/assegurança de caució (models normalitzats Ajuntament que es troben al Reglament de la Caixa General de Dipòsits o altre d'iguals característiques)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50