Actes d'inspecció SIT  (tràmit)

Realitzar les inspeccions necessàries (treball de camp i d'oficina) pel correcte manteniment de les bases de dades gràfiques i alfanumèriques municipals, amb possible afectació tributària.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada, per raó de ser titular d'algun bé immoble subjecte a l'impost sobre béns immobles (IBI). També els llogaters que tinguin repercutits els tributs per raó del contracte pertinent.

En cas que el signant sigui un/a representant de la persona física o jurídica interessada, cal aportar acreditació legal del signant.

Termini de resolució i sentit del silenci

No es tracta d'un acte administratiu. El servei es presta en un termini màxim d'un mes. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Atenció presencial de la persona interessada i recepció de la sol·licitud i, si escau, d'altra documentació annexa, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

  2. Atenció addicional, si cal, a les dependències de Sistemes d'Informació Territorial (SIT).

    (Els passos següents 1. I 2. son intercanviables en l'ordre)

  3. El SIT comprovarà que qui sol·licita és la persona interessada, tramitarà i farà l'assessorament o en lliurarà la informació pertinent (l'exactitud de l'assessorament i informació dependrà de les dades aportades).

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Sol·licitud de l'assessorament o informació, si es demana per escrit.

- DNI/NIF

- Dades suficientment identificatives de la finca

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50