Devolució Preus Públics domiciliats (rebuts)  (tràmit)

Permet a qualsevol persona usuaria de serveis gravats per preus públics sol·licitar-ne la devolució, sempre que el servei i/o l'activitat administrativa no es presti, ja sigui per renúncia de l'obligat o per causes imputables a l'Ajuntament, havent d'estar als percentatges que en aquest sentit s'indiquen en l'ordenança reguladora.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona usuaria de servei/activitat subjecta a preu públic en les circumstàncies descrites.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Termini resolució orientatiu: un mes. Silenci: no aplica.

Tramitació presencial

Pas a pas

Atenció presencial de la persona interessada o recepció de la sol·licitud i, si escau, de la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1.- DNI/NIF
2.- Acreditació de representació, si escau.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50