Subvencions destinades a Associacions de Veïns i veïnes i Federació d'Associacions de veïns i veïnes  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a donar suport de caire administratiu a les Associacions de Veïns i Federació d'Associacions de Veïns, en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les Associacions de Veïns i veïnes o Federacions d'Associacions de Veïns i veïnes, les quals hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Termini de presentació del 19/04/2022 al 16/05/2022

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases.

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Sol·licitud de subvenció degudament emplenada
- CIF/NIF de Persona física o jurídica interessada (quan no s'hagi facilitat anteriorment a l'Ajuntament)
- Projecte de l'activitat objecte de la sol·licitud de subvenció i pressupost d'ingressos i despeses d'aquest projecte
- Altra documentació necessària segons bases específiques
 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50