Sol·licitud de reserva de l'espai Margarida Xirgu de la Biblioteca  (tràmit)

Amb aquest tràmit es pot fer la petició per a la cessió de la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Fdez. Jurado per a la realització d'actes.

Pagament segons ordenances fiscals establertes.

Dins de l'horari de la biblioteca:

- Entitats o associacions sense ànim de lucre registrades al registre municipal: la cessió de l'espai és gratuïta, costos addicionals per:

  • Tècnic de so i llums si s'escau
  • Servei de neteja en cas de que hi hagi algun tipus de catèring  o menjar a l'acte
  • Auxiliar de serveis en cas de que sigui necessari segons tipus d'acte a determinar per la direcció de la biblioteca

- Entitats amb ànim de lucre, empreses.... costos per:

  • Lloguer de l'espai
  • Tècnic de so i llums si s'escau
  • Servei de neteja en cas de que hi hagi algun tipus de catèring  menjar a l'acte
  • Auxiliar de serveis en cas de que sigui necessari segons tipus d'acte a determinar per la direcció de la biblioteca


Fora de l'horari de la biblioteca:

Sempre serà necessari contractar el servei d'auxiliar de serveis, a banda dels costos aplicables dins de l'horari de la biblioteca.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol entitat o associació del municipi inscrita al registre d'entitats de l'Ajuntament (gratüit)

Empreses o entitats amb ànim de lucre, en aquest cas, la cessió te un cost segons preus públics aprovats per l'ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l'any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Les peticions s'hauran de realitzar a través del full de sol.licitud d'espai sempre amb un mínim de 15 dies d'antelació. Silenci negatiu

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana o a l'àrea de Cultura.

2. Estudi i resolució de la petició per part de Cultura

3. Notificació als interessats dels acords que es proposen

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1.- Full de sol.licitud d'espai degudament complimentat i signat
2.- En cas de que s'hagi generat una liquidació econòmica per algun concepte, còpia del justificant de pagament

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50