Presentació de reclamacions, queixes i denúncies sobre consum  (tràmit i servei)

Presentació de queixes, reclamacions i denúncies de consum quan una persona consumidora pateixi alguna incidència o problema en la compra de productes o en la prestació de serveis (telefonia, electricitat, aigua....) a través de l'OMIC (Oficina municipal d'informació al consumidor). No poden ser objecte de reclamació els casos en els quals concorri intoxicació, lesió, mort o existeixin indicis racionals de delicte (per ex, intoxicació en un restaurant, negligències mèdiques, estafes, etc).

L'OMIC estudiarà la reclamació/queixa/denúncia presentada i determinarà la seva tramitació.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Tota la ciutadania que vulgui sol·licitar qualsevol informació i/o gestió sobre alguna problemàtica que com a consumidors els hi pugui afectar, sempre que estigui empadronada la persona a Castelldefels o l'establiment sigui del municipi.

Quan es pot sol·licitar

Quan ha transcorregut un mes, des que la persona consumidora ha reclamat, en primera instància, a l'empresari/a o comerciant/a i, passat el termini, no hagi rebut cap resposta o no li satisfà la resposta rebuda.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. De 2 a 6 mesos.

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Emplenar la reclamació/denúncia i la justificació que acrediti haver presentat reclamació prèvia a l'empresa.

2. Adjuntar fotocòpia de la documentació relativa al cas (factures, publicitat, contractes, resposta prèvia de l'empresa, etc.)

3. L'Oficina Municipal del Consumidor tramitarà la vostra reclamació i us comunicarà la resolució de la mateixa.

4. Les microempreses o empresaris individuals hauran de presentar amb la reclamació de l'Oficina Municipal d'Informació i Consum la declaració responsable de microempresa.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50