Inscripció activitats lśdic esportives
Joci Jove

Imprimeix la pàgina
Anar a la Web de l'Ajuntament

Alumne *

      
   
   

Mare, Pare o Tutor/a *

      
   
   

Compte Bancari pel pagament periņdic

   (el titular ha de ser el indicat com a: "Mare, Pare o Tutor/a")

Activitats a realitzar *

Sol·licitades *

En llista d'espera *Per fer efectiva la inscripció disposarąs de 3 dies per tornar el full de sol·licitud signat pel pare/mare o tutor al "Kasal"
IMPORTANT:
Tots els pagaments es realitzaran per domiciliació bancąria.
Per donar-se de baixa és imprescindible comunicar-ho al Kasal abans de que finalitzi l'śltim mes que es vol cursar.

Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50