Inscripció activitats lúdic esportives
Joci Jove

Imprimeix la pàgina
Anar a la Web de l'Ajuntament

Alumne *

      
   
   

Mare, Pare o Tutor/a *

      
   
   

Activitats a realitzar *

Sol·licitades *

En llista d'espera *

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 *

Declaro sota la meva responsabilitat:

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleix els requisits de salut següents:

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:


Per fer efectiva la inscripció disposaràs de 3 dies per tornar el full de sol·licitud signat pel pare/mare o tutor al "Kasal"


La legislació vigent en matèria de protecció de dades personals l'informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de l'activitat i - si ho autoritza - per la difusió de la imatge de l'alumne per la divulgació de les activitats i serveis de l’Ajuntament. El Responsable de Tractament és l'Ajuntament de Castelldefels.La base jurídica del tractament és el seu consentiment exprés. Les dades no seran cedides a tercers, per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.castelldefels.org. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l'Església Nº1 08860 Castelldefels (Barcelona) o mitjançant instància general a la seu electrònica

Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50