Sol·licitud al Centre de Mediació i Convivència Ciutadana.  (tràmit i servei)

La mediació és un procés de resolució de conflictes en la qual un tercer imparcial, mitjançant una sèrie de tècniques i habilitats, estimula les parts a comunicar-se i provar de construir un acord sobre els temes que elles desitgin. 
Es tracta d'un mètode voluntari, confidencial, gratuït i de proximitat.

A través de la mediació es poden tractar qualsevol conflicte derivat de les relacions personals i de convivència en diferents àmbits, per exemple: 
-Veïnals: sorolls, neteja, higiene, comportaments incívics, desacords a les comunitats de veïns, obres, ascensors, problemes per aparells d'aire acondicionat, etc
-Escolars: ensenyar a l'alumnat a tractar els seus conflictes de forma pacífica i dialogant. Donar pautes als pares i mares per ajudar a educar els infants en la cultura del diàleg i la convivència.
-Familiars: conflictes intergeneracionals, entre germans, herències, relacions familiars...
-Associatius: sobre conflictes que puguin sorgir dins les pròpies associacions i entitats, entre elles o amb agents externs.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Castelldefels, amb un vincle amb el municipi, ja sigui perquè hi viu, treballa, compra, porta els fills a l'escola…

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Fer la sol·licitud del servei per escrit per una de les parts implicades.

2. La persona mediadora es posarà en contacte amb l'altre part per convidar-la a asseure's tots junts i intentar resoldre la situació.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50